ยินดีต้อนรับ

ขอขอบพระคุณที่เยี่ยมชมเว็ปไซด์ของเรา เรามีความคำนึงถึงท่านเป็นอย่างสูง จึงอยากขอแนะนำการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีซึ่ง ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่เจ็บตัว และสามารถตรวจได้ด้วยตนเองเป็นการส่วนตัว

 • ทำไมจึงไม่มีค่าใช้จ่าย?
 • เนื่องจากเป็นโครงการวิจัย อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีภายใต้โครงการวิจัยนี้
 • ทำไมถึงไม่เจ็บตัว?
 • เนื่องจากการตรวจนี้เป็นการตรวจด้วยวิธีตรวจจากของเหลวในช่องปากโดยใช้แผ่นเก็บตัวอย่างป้ายที่เหงือกบนและล่างเพื่อเก็บของเหลวที่เหงือก (ไม่ใช่น้ำลาย)ซึ่งแผ่นเก็บตัวอย่างมีความกว้างประมาณ 1.5 ซม. เท่านั้น
 • ทำไมจึงมีความเป็นส่วนตัว?
 • เนื่องจากท่านสามารถทำได้ที่บ้านหรือสถานที่ใดๆที่ท่านสะดวก ในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยวิธีนี้ท่านจะทราบผลใน เวลา 20 นาที การตรวจด้วยวิธีนี้แตกต่างจากการตรวจที่ทำในสถานพยาบาล เนื่องจากท่านไม่จำเป็นต้องส่งตัวอย่างไปทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ถ้าหากท่านไม่สะดวกที่จะทำการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยวิธีตรวจจากของเหลวในช่องปากด้วยตัวท่านเอง เรามีทางเลือกอื่นซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและอยู่ภายใต้โครงการวิจัยนี้เช่นกัน คือตรวจการติดเชื้อเอช ไอวีด้วยวิธีตรวจจากของเหลวในช่องปากโดยใช้เจ้าหน้าที่ของโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้ว
 • ทำไมท่านจึงควรทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของท่าน?
 • ในประเทศไทย อุบัติการณ์ของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองมีอัตราที่สูง และโอกาสในการติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้น ถ้าท่านมีพฤติกรรมที่เสี่ยง เช่น ไม่ใช้ถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก ไม่ว่าในกรณีเป็นฝ่ายสอดใส่หรือถูกสอดใส่ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อฉีดสารเสพติด นอกจากนี้พฤติกรรมอื่นๆที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ความคึกคะนองแบบวัยรุ่น, การดื่มแอลกอฮอลล์ หรือการใช้สารเสพติดต่างๆ เช่น ยาไอซ์, ยาบ้า เป็นต้น
 • การทราบถึงสถานะการติดเชื้อเอชไอวี...
 • • จะช่วยให้ท่านลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสนี้ไปยังผู้อื่น
  • ยังช่วยให้ท่านตระหนักอย่างจริงจังว่าท่านมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีโดยที่ท่านไม่รู้สถานะการติดเชื้อของท่าน
  • ถ้าผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีของท่านเป็นลบ ท่านจะสามารถตัดสินใจว่าท่านควรทำอย่างไรเพื่อให้ท่านคงสถานะ ในการมีผลการติดเชื้อเอชไอวีเป็นลบต่อไป
  • ถ้าผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบวก ท่านสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเร็วที่สุด การเข้ารับการรักษาโดยเร็วหาก ท่านรับประทานยาสม่ำเสมอ จะช่วยให้ท่านคงมีสุขภาพแข็งแรงและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังคู่นอนของท่าน

เราจึงขอเสนอโครงการวิจัยนี้ซึ่งอาจตอบสนองความต้องการของท่าน...


เราทำโครงการวิจัยนี้เพื่อศึกษาว่าคนทั่วไปคิดอย่างไรกับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีวิธีใหม่โดยการตรวจจากของเหลวในช่องปาก รวมทั้งประเมินผลของการตรวจวิธีใหม่เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานเดิมซึ่งทำการตรวจในห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการสุขภาพในชุมชน ผลการวิจัยนี้จะช่วยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขในการตัดสินใจที่จะอนุมัติให้ใช้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองโดยวิธีตรวจจากของเหลวในช่องปากในประเทศไทยหรือไม่ ถ้าหากวิธีการตรวจแบบใหม่นี้ได้รับการอนุมัติ อาจช่วยพัฒนาการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีและการบริการให้คำปรึกษาในประเทศไทย การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยวิธีตรวจจากของเหลวในช่องปากได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศไทย อย่างไรก็ตามองค์การอาหารและยาของประเทศไทยได้อนุมัติให้ใช้วิธีการตรวจแบบนี้เฉพาะในโครงการวิจัยซึ่งผ่านการอนุมัติแล้ว อย่างเช่นโครงการวิจัยนี้

อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้มีประมาณ 3,271 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองในประเทศไทย (ที่กรุงเทพฯ, พัทยา และเชียงใหม่)
คุณสมบัติของอาสาสมัครคือ ท่านต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป บ่งบอกสถานะทางเพศของตนเองเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายหรือสาวประเภทสอง รายงานว่ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักและ/หรือทางปากกับคู่นอนชายอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีความเต็มใจและสามารถให้คำยินยอมการเข้าร่วมโครงการด้วยวาจา มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลในการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์/ชื่อที่ใช้ในสื่อโซเชี่ยล) และยอมรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของโครงการวิจัยเพื่อติดตาม นอกจากนี้ต้องมีผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นลบหรือไม่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของท่าน

ถ้าหากท่านรับประทานยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/ยาเพร็พ (Prep) หรือ ยาต้านไวรัสหลังจากไปมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/ยาเป๊บ(PEP) หรือยาต้านไวรัส (ART) ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้เนื่องจากผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยวิธีตรวจจากของเหลวในช่องปาก อาจให้ผลลบปลอม(False negative)

ออราควิก/OraQuick (ชื่อผลิตภัณฑ์ของชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยวิธีตรวจจากของเหลวในช่องปาก) ให้ความรวดเร็ว แม่นยำ และง่ายต่อการใช้ ท่านสามารถทราบผลการตรวจในเวลา 20 นาที การตรวจไม่ใช้น้ำลายแต่ใช้ของเหลวที่อยู่ตามบริเวณเหงือก ในของเหลวเหล่านี้จะมีเซลล์เล็กๆ (เรียกว่าแอนตี้บอดี้) ที่ช่วยร่างกายของท่านในการต่อสู้กับการติดเชื้อ ถ้ามีการตรวจพบแอนตี้บอดี้ต่อเชื้อเอชไอวี แสดงว่าท่านอาจจะมีการติดเชื้อเอชไอวี

สิ่งที่ท่านต้องทำคือ นำแผ่นเก็บตัวอย่างเล็กๆบางที่บรรจุอยู่ภายในกล่องมาป้ายที่เหงือกด้านบนหนึ่งครั้งและป้ายที่เหงือกด้านล่างหนึ่งครั้ง จากนั้นจุ่มลงในหลอดที่มีน้ำยาตรวจบรรจุอยู่ การตรวจจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งเราได้ให้คำแนะนำและรูปภาพประกอบเพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใจผลการตรวจได้

โปรดตระหนักว่า ออราควิก/OraQuick เป็นการตรวจคัดกรอง ซึ่งหมายความว่า ผลการตรวจที่เป็นบวกควรได้รับการยืนยันด้วยการตรวจอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรมแล้ว เพื่อความแน่ใจ

ออราควิก/OraQuick มีความปลอดภัยและไม่เจ็บตัว ไม่มีการใช้เข็มหรือเลือด และมีความแม่นยำสูง มีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกและได้ผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลของประเทสสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลก ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ทั่วไปโดยองค์การอาหารและยาของประเทศไทย

ถ้าท่านตัดสินใจที่จะลองใช้ชุดตรวจนี้ ท่านจะมีส่วนช่วยให้เรารวบรวมหลักฐานเพื่อตัดสินว่า ออราควิก/OraQuick สมควรจะเป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทยที่ต้องการทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองหรือไม่

ถ้าท่านอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ, เชียงใหม่หรือพัทยา ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพในชุมชนที่ระบุด้านล่างเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยนี้แก่ท่าน

โปรดระลึกว่า ท่านไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ถ้าท่านต้องการรับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีฟรีโดยการเจาะเลือด

ผู้สนับสนุน